top of page
GDlogo-pravi-mali.jpg

2017

1. 8. 2017: Otvoritvena slovesnost in odprtje razstave Alenke Sušnik, članice LD Senožeti.

      Galerijo je slovesno odprl takratni župan Kamnika, sedanji predsednik vlade

       g. Marjan Šarec.

 

Avgust 2017: BOSI TABUJI (izvajalci Miša Gams, Andrej Kos in Goran Završnik)

 

September 2017:  »Prišla je na kant, a je nosila gosposki gvant«,

                       razstava ob Dnevu narodnih noš 2017.

 

Oktober 2017: Odsevi in pogledi – razstava akvarelov Tomaža Skulja, člana LD Senožeti

 

November 2017: Projekt z likovno instalacijo »PREHODI« - Ekstaza smrti,

                   izvajalci Miša Gams, Jatun Risba ter člani likovnega društva Senožeti.

 

December 2017: Večer sodobne poezije in prostorska instalacija na temo

                      DOŽETKI – tehno. Avtorja: Primož Čučnik in Ana Pepelnik.

2018

 

Marec 2018: Razstava slik Veronike Židanek, članice LD Senožeti.

 

April 2018: Prostorska ekološka instalacija NOVO ROJSTVO – v kakšno okolje bi se danes rodila

Botticcelijeva Venera? Člani društva Senožeti  in      

predstavitev knjige Marje Černelič Novo rojstvo.

Maj 2018: Igra rož – ulično slikanje cvetja – projekt mesta Kamnik

       in razstava cvetnih motivov članov društva Senožeti.

 

September 2018: »Spodi n'č, gor pa b'l mau« Oblačilna dediščina

                     Razstava spodnjega perila ob dnevih narodnih noš

                     (pripravila Veronika Pogačar).

 

Oktober 2018: Depresija je ozdravljiva s pomočjo likovnega izražanja;

               Razstava in predavanje Barbare Spruk.

December 2018: Razstava umetniške keramike Tanje Sokolov Boh:

                    Osem ljubezenskih spevov in pesem obupa.

2019

 

Februar 2019: Razstava keramičnih skulptur z naslovom Plečnik v keramiki

       – dela so ustvarile članice Univerze za tretje življ.obdobje Ljubljana in    

       Domžale pod vodstvom Lučke Šićarov.

 

Marec 2019: Razstava del Likovnega društva Senožeti,

             likovna kolonija Lonjsko polje v letu 2017.

 

Maj/junij 2019: Razstava likovnih del, ki so nastala pri ateljejskem študijskem delu v

               društvu Senožeti: Monotipije.

 

Junij/julij 2019: Stanka Golob

               Slike iz peska.

Avgust 2019: Razstava akvarelov Društva likovnikov Logatec.

September 2019: Zlato in belo, slovenske avbe in peče

Oktober 2019: 100 let urarstva Cerar

November 2019: Izbrana otroška dela likovnega natečaja Raziskujemo senzoriko

bottom of page